Nieuw Begin wiki
Advertisement

Verplaatsingstijd is de tweeëndertigste maand van het jaar in Nieuwe Begintelling. De maand is vernoemd naar de verplaatsing, zoals een verhuizing van één plek in de wereld naar een andere of de verplaatsing van het ene individu in het andere individu. De maand volgt op Lijdenstijd en wordt gevolgd door Oudetijd. Verplaatsingstijd is feitelijk de drieëntwintigste maand van het jaar door het bestaan van een nulde maand, Bloeitijd.

Advertisement