Advertisement

Oudetijd

Oudetijd is de drieëndertigste maand van het jaar in Nieuwe Begintelling. De maand is vernoemd naar de ouderdom van individuen en voorwerpen en naar de relatieve en letterlijke oudheid van de tijd. Deze maand volgt op Verplaatsingstijd en wordt gevolgd door Latetijd, de laatste maand van het jaar. Oudetijd is feitelijk de vierendertigste maand van het jaar door het bestaan van een nulde maand, Bloeitijd.

Wiki-inhoud is beschikbaar onder CC-BY-SA tenzij anders vermeld.