Nieuw Begin wiki
Advertisement

Nieuwe Begintelling (NBt) is een kalendertelling die in dienst staat van de projecten van Nieuw Begin, om ervoor te zorgen dat er enig kalendersysteem ter vervanging van de Gregoriaanse kalender als richtlijn bestaat. De kalender is bedacht op 17 augustus 2018 in de Gregoriaanse kalender, wat in NBt wordt weergegeven als 0-0-0 (soms ook 0 Bloeitijd 0 genoemd, hoewel deze dag feitelijk niet tot de telling behoort en dus tot geen enkele maand behoort), zoals beschreven in het document Besluit tot het begin der telling. De telling is op 18 augustus 2018 in de Gregoriaanse kalender ingegaan, in NBt 1-0-0, ofwel 1 Bloeitijd 0. Vanaf 1 Bloeitijd 0 is de telling formeel in werking voor de projecten van Nieuw Begin, welke op die datum ook officieel hun ingang hebben gevonden.

Invulling van de telling

In het document Besluit tot het begin der telling is een paragraaf Besluitvorming tot invulling der telling opgenomen die uitgebreid beschrijft hoe de telling ingevuld zal worden. De telling bestaat uit 875 dagen per jaar, verdeeld over 35 maanden. Er is maar één keer een nulde dag en ook maar één keer een nulde jaar, ieder jaar is er één nulde maand en het bestaan van weken of weekdagen is expliciet uitgesloten. De maanden van het jaar zijn gelijk verdeeld over het jaar, zodat er 25 dagen per maand zijn. De maanden van het jaar zijn genummerd van 0 tot en met 34 en dragen vaste namen. De dagen lopen gelijk met de dagen in de Gregoriaanse kalender, deze telling omvat één standaardtijd, namelijk de Midden-Europese Tijd (op basis van die tijdzone wordt het begin en het einde van een dag in Nieuwe Begintelling bepaald).

Maandnamen

De namen van de maanden 0 t/m 34 van ieder jaar zijn als volgt:

In andere talen

Deens

Duits

Engels

Frans

Advertisement