Nieuw Begin wiki
Advertisement

Lijdenstijd is de eenendertigste maand van het jaar in Nieuwe Begintelling. De maand is vernoemd naar het lijden van een individu of een groep individuen, bijvoorbeeld in (levens)bedreigende situaties. Deze maand volgt op Verdragingstijd en wordt gevolgd door Verplaatsingstijd. Lijdenstijd is feitelijk de tweeëndertigste maand van het jaar door het bestaan van een nulde maand, Bloeitijd.

Advertisement