Nieuw Begin wiki
Advertisement

Het zoeken naar verbindingen tussen elkaars parallelle werelden is een project binnen Nieuw Begin, voorgesteld op NBt 1-0-0. Het project richt zich op de vraag wat individuen verbindt tegen het licht dat ieder individu feitelijk in een eigen wereldbeeld of parallelle wereld leeft. Het is de vraag wat voor vormen van samenwerking en groepsvorming ontstaan wanneer overeenkomsten en verschillen tussen (nabije) individuen worden afgewogen. Daarnaast zal de vraag opkomen hoe dit zich verhoudt tot wat rationeel en logisch gezien de beste methode om te overleven is ('is het er geheel gelijk aan of verschilt het gedeeltelijk of is het feitelijk iets anders?'). Dit project vindt zijn theoretische oorsprong in de parallelle wereldentheorie van de auteur.

Theoretische achtergrond

De auteur van dit project had al eerder, vanaf circa oktober 2016 in de Gregoriaanse kalender, een theorie ontwikkeld die ingaat op bevindingen in het dagelijks leven die een onderliggend verschil aanduiden tussen individuen op het gebied van 'oogpunt', dus de positie van waaruit iemand de zaken in de wereld waarneemt. Deze theorie stelt dat ieder individu in een eigen parallelle wereld leeft en diegene feitelijk het centrale individu van die (belevings)wereld is. Andere individuen hebben een zekere rol in die parallelle wereld ten opzichte van het centrale individu, dit kan een positieve, een negatieve of een neutrale/afwezige rol zijn. Het centrale individu oefent ook invloed uit op andere individuen door zijn/haar rol in de parallelle werelden van laatstgenoemden. Het gedeelte van gebeurtenissen waar het centrale individu geen enkele invloed op heeft gehad wordt wel omschreven met de term 'het lot', hieronder vallen bijvoorbeeld (toevallige) contacten met andere individuen door hen te ontmoeten.

Kritiek en discussie

Voeg hieronder kritische afwegingen en punten van discussie over dit project toe.Vertalingen

Duits

Advertisement