Nieuw Begin wiki
Advertisement

Het bedenken van nieuwe technologie en communicatiekanalen is een project binnen Nieuw Begin, voorgesteld op NBt 7-0-0. Een balans tussen het nut en de problemen van de huidige technologie, vooral die van massaconsumptiemaatschappijen, moet gevonden worden met het oog op de toekomst. Het project staat in verbinding met Terug naar een simpele wereld in de zin dat het op zoek gaat naar de essenties en in dit geval specifiek voor huidige zenders van de massamedia, vooral mobiele telefoons, laptops/computers met internet en radio en de technologische, sociale, wetenschappelijke voor- en nadelen en afweging van de mogelijke gezondheidsproblemen en problemen voor de duurzaamheid. Oplossingen in de richting van vervangende vormen van mediacommunicatie en elektronica moeten leiden tot afname van bezwaren voor de gezondheid en de duurzaamheid van de wereldbevolking. Een huidig bezwaar tegen het (massa)gebruik van mobiele telefoons en desktopapparaten is de grote straling, wat bij radiocommunicatie minder speelt door de radiogolven die minder schadelijk zouden zijn en tegen geschreven media is het veelvuldige vellen van bomen en planten (onder andere belangrijk voor de zuurstofkringloop). Om de bezwaren weg te nemen moet informatieoverdracht en andere communicatie zo veel mogelijk beperkt worden tot radio's, 'walkmans', mondelinge overdracht en nieuwe duurzame technologieën die zo min mogelijk elektronisch zijn. Eén voorstel is het bouwen van apparaturen voor 'telepatische communicatie' door een soort gehoorapparaten met zonnemicrochips en magneten en ander voorstel is de gehele consumptieketen wijzigen zodat de huidige technologie naar de achtergrond verdwijnt. Ook het misbruiken van grondstoffen voor telefoonchips wordt hiermee uit het productieproces gehaald. De andere kant, de noodzaak vanwege de inrichting van de huidige samenlevingen om massale kanalen voor communicatie te hebben, kan leiden tot redenen voor behoud van de huidige technologie. Voornamelijk laptops behouden een grote potentie om op alle mogelijke plaatsen veel informatie te kunnen verspreiden -verder dan het bereik van radiostations- en te behouden. Mobiele informatiesystemen zoals GPS-satellieten zijn al lange tijd in opmars om ongeveer hetzelfde te bereiken voor mobiele telefoons en ook deze spelen dus een nauwelijks bescheidener rol in informatieverspreiding en -opslag. Vraag en aanbod van informatie is het minst beperkt en gecensureerd op deze communicatiekanalen, terwijl televisie om die redenen naar de achtergrond verdwijnt en radio vaak een te beperkt bereik heeft. Boeken en kranten zijn en blijven actief en papieren archieven doen ook hun werk in het behoud van informatie door opslag. De verversingen en nieuwswaardigheden van voornamelijk digitale communicatiekanalen leidt in de maatschappijen tot een genoegen en een drang tot behoud hiervan. Verslavingsgevoeligheid staat hier vaak tegenover pragmatisme en/of comfort.

Kritiek en discussie

Voeg hieronder kritische afwegingen en punten van discussie over dit project toe.

Advertisement