Nieuw Begin wiki
Advertisement

Iscool Iscool 20 aug 2018
0

NBt 3-0-0: Geef vooral niet op, zoek naar punten waar je het systeem aan kan vallen

Beste wikigebruikers,

Gisteren heb ik het vierde project, Het vraagstuk van de vooroordelen, gelanceerd. Het herkennen, voorkomen en bestrijden van vooroordelen en generalisaties over individuen is een belangrijke taak en als men erin slaagt voorkomt het vele moeilijkheden en opent het de mogelijkheden naar vergrote openheid en objectiviteit. Het hele maatschappelijke systeem van huidige moderne maatschappijen, zoals de West-Europese, lijkt in vooroordelen zijn fundament te vinden. Veel bewuste of onbewuste beperking van de vrijheid van de individuele keuze of de vrijheid van meningsuiting en openheid lijkt ingegeven door het systeem, uiteindelijk gecontroleerd door overheden. Om dit te voorkomen en een eigen leefwijze die niet per se door …

Read Full Post
Iscool Iscool 19 aug 2018
0

NBt 2-0-0: Bloeitijd als een goede start van een lang jaar

Beste wikigebruikers,

Vandaag gaan de projecten verder waar ze gisteren begonnen zijn. Bloeitijd is de zogeheten nulde maand van het jaar in Nieuwe Begintelling en vandaag is het daarvan de tweede dag. De komende 24 dagen vallen onder deze maand en met vandaag meegerekend zijn er ook nog 874 dagen te gaan in dit jaar. We hebben dus met vandaag meegerekend 24 dagen de tijd om te laten zien dat deze maand de naam van 'goede start van het jaar' waard is door zoveel mogelijk te investeren in de projecten van Nieuw Begin. Omdat het de eerste keer is dat we ons in deze telling en deze projecten bevinden, is het voor iedereen, ook voor mij als oprichter, nog even wennen. Ik probeer zoveel mogelijk uit deze eerste dagen te halen om de projecten goe…

Read Full Post
Iscool Iscool 18 aug 2018
0

NBt 1-0-0: De eerste projecten van Nieuw Begin

Beste wikigebruikers,

Vandaag zijn de projecten van Nieuw Begin officieel van start gegaan! Om die reden heb ik drie projecten voorgesteld om mee te beginnen, die als volgt zijn genaamd: Terug naar een simpele wereld, Het zoeken naar verbindingen tussen elkaars parallelle werelden en De zoektocht naar het bestaan en de grenzen van de waarheid. Voel je vrij om deze projecten te bediscussiëren en andere voorstellen voor projecten te doen. In de sectie Inhoudelijke achtergrond heb ik uitgelegd wat de achterliggende gedachte achter het overkoepelende geheel van de projecten van Nieuw Begin is. Nu ga ik in het kort uitleggen wat mijn drie voorgestelde projecten zijn en hoe ik daartoe gekomen ben. Terug naar een simpele wereld gaat over mogelijkhed…

Read Full Post
Iscool Iscool 17 aug 2018
0

NBt 0-0-0: Nieuw Begin start morgen

Beste wikigebruikers,

Hier voor ons staat de start van de projecten van Nieuw Begin te wachten. Nieuw Begin hanteert een eigen kalendertelling die morgen ingaat en vandaag is de overgangsdag 0-0-0. Deze telling, Nieuwe Begintelling staat beschreven in het document Besluit tot het begin der telling. Het doel van Nieuw Begin is de wereldbevolking een nieuwe start te geven door het uitwerken en daarna, in zoverre dat realistisch mogelijk is, uitvoeren van theorieën over het inrichten van de rol van het individu en het nut van het bestaan van een (ordelijke) samenleving. Het doel komt voort uit de auteurs (dus: mijn) onvrede over de huidige maatschappijen in de wereld en in het bijzonder de technologische massaconsumptiemaatschappijen en de ver…

Read Full Post

Advertisement