Nieuw Begin wiki
Advertisement

Iscool Iscool 15 jan 2019
0

NBt 1-6-0: Stephen Hawkings visie op het heden en de toekomst

Beste wikigebruikers,

Ik heb de laatste weken gelezen in het laatste boek van de in 2018 (Gregoriaanse kalender) overleden kosmoloog Stephen Hawking, Brief Answers to the Big Questions. In dit boek bundelt Hawking postuum zijn antwoorden op 10 grote vragen: Is er een God?; Hoe is het allemaal begonnen?; Kunnen we de toekomst voorspellen?; Wat is er binnenin een zwart gat?; Is er ander intelligent leven in het universum?; Zal kunstmatige intelligentie slimmer worden dan wij?; Hoe geven we de toekomst vorm?; Zullen we op Aarde overleven?; Moeten we de ruimte koloniseren? en Is tijdreizen mogelijk? Daarnaast in het kort bij de introductie en door het boek heen, wordt het verhaal van Hawkings leven geschetst met een belangrijke rol voor zijn progr…

Read Full Post
Iscool Iscool 30 okt 2018
0

NBt 24-2-0: De tegenstellingen van de democratische theorie

Beste wikigebruikers,

Het is alweer tijd voor het centraal stellen van het volgende onderwerp: theorieën over democratie en de noodzakelijke tegenstellingen daarin. In het boek Why Democracy Is Oppositional van John Medearis geeft hij redenen om de democratie als een voortdurende strijd tussen de democratiserende krachten in de samenlevingen en belangengroepen die de neiging hebben weg te drijven van een democratische notie en ook democratische -voornamelijk in de zin van gemarginaliseerde groepen die hierin een stem hebben of bewegingen die daarnaar streven- besluitvorming te beschouwen. Dit valt uiteen in twee hoofdstromingen: een stroming die inderdaad gemarginaliseerde groepen wil betrekken en helpen zich te verzetten tegen de hoofdricht…

Read Full Post
Iscool Iscool 29 okt 2018
0

NBt 23-2-0: De filosofie van het humanisme en de Verlichting

Beste wikigebruikers,

Een nieuwe gedachtenstroom is mij ingegeven en deze keer ben ik daarop ingesprongen door details over het humanisme en gevolgen die dat heeft voor de metafysische beoordeling van de natuur te bestuderen. Ik stuitte hierbij na enige bestudering van vooral de geschiedenis van het rationalisme, dat deels verenigbaar is met empirisme en er grotendeels mee in tegenspraak is, omdat het ene vooral over het gebruik van het verstand en de rede gaat en de andere over het afleiden van informatie (en uiteindelijk kennis) uit de waarneming, op de filosofie van Immanuel Kant. Hierin kwam ik vooral door de ingeving dat alles van het verstand beredeneerd aan de natuur eigen is en dat bij het bestaan van een 'bovennatuurlijke' kracht/G…

Read Full Post
Iscool Iscool 21 okt 2018
0

NBt 15-2-0: Onderscheid de utopie van het moeilijk realiseerbare

Beste wikigebruikers,

Ik heb discussies doorgelezen, video's bekeken, aan discussies bijgedragen en boeken gelezen. Ik heb de laatste dagen gelezen in het boek Utopia for Realists And How We Can Get There van Rutger Bregman. Ik heb daarnaast video's bekeken die gerelateerd zijn aan dit boek en dit blijken vooral video's met interviews met Bregman te zijn waarin hij een universeel basisinkomen ('UBI') verdedigt. In zijn boek daarentegen is dit een van de onderwerpen, het gaat er hem meer om dat wij het hebben van utopische ideeën niet moeten afschrijven. Dat de huidige westerse wereld veel op een luilekkerland lijkt met weinig dromen of gewaagde toekomstvisies. Als we een betere wereld willen, moeten we deze toekomstvisies toestaan en moeten …

Read Full Post
Iscool Iscool 29 sep 2018
0

NBt 18-1-0: Bedenk wat de mensheid kan doen in de huidige wereld

Beste wikigebruikers,

Ik blijf stuiten op interessante ontdekkingen zoals nieuwe bronnen, recentelijk drie boeken. Ik ben al begonnen met één en dat is Ecologica: waarom verkleining van de menselijke impact op de biosfeer moeilijk maar onvermijdelijk is van Hans Meek. Dat is een boek dat de biologisch-ecologische geschiedenis van het leven op aarde, de mens als homo sapiens en de moderne mens in relatie tot de ecologie en de economie bespreekt. Daarnaast zou hij ook de problemen die de menselijke invloed op ecosystemen en ecologische systemen in het algemeen veroorzaakt, geven en mogelijke handelswijzen en oplossingen aanreiken, maar zover in het boek ben ik nog niet, dus daar ga ik verder nu niets over zeggen en dat lees ik nog wel. Als je …

Read Full Post

Advertisement