Advertisement

NBt 8-0-0: Over realisme en andere taalversies

User blog

Beste wikigebruikers,

Vandaag is er een Duitse taalversie bijgekomen, als eerste nieuwe taalversie om een internationaler publiek voor de projecten van Nieuw Begin te bereiken. De volgende verwachte taalversie is de Engelse en daarna kan ik of één van jullie nog allerlei andere taalversies toevoegen. Daarnaast heb ik het in beschrijvingen over discussie op deze wiki en over Nieuw Begin vaak over realisme, daarmee bedoel ik voornamelijk dat het zoeken naar oplossingen voor de praktijk ook echt mogelijk en uitvoerbaar moeten zijn in de praktijk. Daarnaast in een meer filosofische zin, het standpunt dat er meer in de werkelijkheid bestaat dan alleen menselijke waarnemingen, hoewel wetenschap zich ook bedient van antirealisme door ervan uit te gaan dat empirisme van waarneembare entiteiten alleen tot waarschijnlijke kennis leidt. De huidige menselijke samenlevingen zijn gevormd door oorlogen -conflicten over territoria, macht en bezit- en sinds de Industriële Revolutie vooral door een obsessie voor tijd. Zekere de zogeheten 'Westerse beschaving' kenmerkt zich door een obsessie voor (technologische en industriële) uitvindingen en het efficiënt indelen van de beschikbare tijd. Tijd is eigenlijk een beschrijving van de steeds grotere toename in positieve richting van beweging in de ruimte en wordt in de praktijk voor manifestaties van dit fenomeen gebruikt. De oorspronkelijke chaos is door de mensheid geordend en zo zijn kalendersystemen, getalstelsels, tijdzones, klokken en horloges ontstaan. Uit de industriële en technologische progressie zijn weer de oorlogen van de twintigste en eenentwintigste eeuw ontstaan en deze blijken meer dan de economie in tijden van vrede invloed te hebben op de huidige culturen -dit is te zien aan de nasleep van revoluties of veranderende denkbeelden-. Om deze obsessies tegen te gaan of te verminderen moet men objectief en kritisch (niet zomaar sceptisch) gebruik maken van de mogelijkheden om tot kennis te komen, dus van filosofie/(logisch) redeneren en wetenschap. Zoeken naar oorzaken en probleemstellingen is noodzakelijk om tot een open discussie die leidt tot echte, dus realistische, oplossingen te komen.

Alvast bedankt voor de medewerking en het meedenken,

Iscool (op NBt 8-0-0)


  • 1. http://nl.wikipedia.org/wiki/Realisme_(filosofie)
  • 2. France, J., Perilous Glory: the Rise of Western Military Power (Londen & New Haven: Yale University Press, 2011).
  • 3. Garfield, S., Timekeepers: how the world became obsessed with time (Edinburgh: Canongate Books, 2016).


Wiki-inhoud is beschikbaar onder CC-BY-SA tenzij anders vermeld.