Advertisement

NBt 12-0-0: Leer van het verleden, maar denk ook aan de toekomst

User blog

Beste wikigebruikers,

De geschiedenislessen die men op school en in het dagelijks leven heeft gehad, zijn het waard om te overdenken. Als deze gebeurtenissen juist geordend worden (in categorieën) en gecombineerd worden met directe gevolgen en gevolgen die het uiteindelijk op het ontstaan van de huidige situaties heeft gehad, dan zijn ze het leren waard. Het helpt om je dingen die (nu) gebeuren te realiseren en die te zien in het historische verband waaruit ze zijn ontwikkeld. Het denken in wenselijkheden en mogelijkheden heeft ook zijn plaats in discussies over de invulling van het heden en een nabije toekomst, maar het soort realisme en de rationalisatie dat geschiedenislessen bieden, is nodig om te realiseren welke gevolgen een actie kan hebben. Het is echter niet uitgesloten dat er zich nieuwe ontwikkelingen vestigen die de toekomst onvoorspelbaarder maken dan gedacht. Om die reden is het even belangrijk dat men in het nu leeft en vanuit de huidige situatie in mogelijkheden en onmogelijkheden denkt als het over toekomstig gedrag of beleid gaat en als het dan mogelijk blijkt, kan daar wenselijkheid aan toegevoegd worden. Het niet opdringen van ideologieën of machtsmiddelen aan 'buitenstaanders', dus andere individuen van buiten de eigen bevolkingsgroep of staat, is een zware taak waarvoor veel rationeel gemotiveerde inhouding benodigd is en is daarom niet voor ieder weggelegd. Daarom moeten er grote, open discussies gaan plaatsvinden, om het in handen van kleine groepen leggen van macht over bijvoorbeeld toekomstige vormgeving van beleid en menselijke relaties te voorkomen. Dit is de belangrijkste drijfveer voor het bestaan van projecten zoals Nieuw Begin, die hopen mensen in ieder geval de keuze te hebben gegeven of ze mee willen gaan in toekomstige ontwikkelingen in de wereld of niet. Wat de daadwerkelijke gevolgen hiervan zullen zijn, weet nog niemand en de toekomst zal moeten uitwijzen of de pogingen enig effect hebben gehad. Het verloop van de gebeurtenissen is altijd van veel factoren afhankelijk en deze factor kan net het verschil maken tussen het plaatsvinden van de ene of de andere gebeurtenis.

Alvast bedankt voor de medewerking en het meedenken,

Iscool (op NBt 12-0-0)

Wiki-inhoud is beschikbaar onder CC-BY-SA tenzij anders vermeld.