Advertisement

NBt 1-0-0: De eerste projecten van Nieuw Begin

User blog

Beste wikigebruikers,

Vandaag zijn de projecten van Nieuw Begin officieel van start gegaan! Om die reden heb ik drie projecten voorgesteld om mee te beginnen, die als volgt zijn genaamd: Terug naar een simpele wereld, Het zoeken naar verbindingen tussen elkaars parallelle werelden en De zoektocht naar het bestaan en de grenzen van de waarheid. Voel je vrij om deze projecten te bediscussiëren en andere voorstellen voor projecten te doen. In de sectie Inhoudelijke achtergrond heb ik uitgelegd wat de achterliggende gedachte achter het overkoepelende geheel van de projecten van Nieuw Begin is. Nu ga ik in het kort uitleggen wat mijn drie voorgestelde projecten zijn en hoe ik daartoe gekomen ben. Terug naar een simpele wereld gaat over mogelijkheden om de maatschappelijke systemen en mechanismen zover als mogelijk te versimpelen zodat deze op geen enkele wijze de individuele ontplooiing (en essentieel gezien ook de individuele overlevingskansen) in de weg kunnen zitten. Dit zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot discussies met betrekking tot de vraag of (nationale) staten en moderne samenlevingen en leefwijzen al dan niet overbodig of zeer onwenselijk zijn. Dit is voortgekomen uit mijn persoonlijke ervaringen van geslotenheid van moderne maatschappijen, in mijn geval voornamelijk de West-Europese/Nederlandse maatschappij. Het zoeken naar verbindingen tussen elkaars parallelle werelden is een persoonlijkere theorie van mij, op basis van mijn eerder ontstane theorieën dat ieder individu in zijn eigen parallelle wereld met zichzelf als middelpunt leeft en ieder ander individu een bepaalde rol ten opzichte van het centrale individu in die parallelle wereld heeft. Dit kan bijvoorbeeld een positieve, negatieve of neutrale/afwezige rol zijn en het centrale individu beïnvloedt anderen in hun parallelle wereld door de rol die hij/zij speelt in hun wereld(beeld). Om tot overlevingsmechanismen in een groepsverband van twee of meer individuen te komen moet men op zoek naar verbindingen tussen ieders parallelle wereld en de inhoudelijke zoektocht naar de grenzen van en de mogelijkheden binnen deze verbindingen kan onderwerp van discussie vormen en ik heb voorgesteld om dat aspect van de parallelle wereld waar het centrale individu geen invloed op kan uitoefenen te omschrijven met de term 'het lot'. De zoektocht naar het bestaan en de grenzen van de waarheid is een project dat zich richt op de vraag of de noties van waarheid en werkelijkheid wel waarneembare entiteiten in de feitelijke wereld zijn en ook op de vraag wat de grenzen aan die waarheid zijn. Het is de vraag in hoeverre er over één waarheid of één werkelijkheid gesproken kan worden en of dit staat voor een fysiek of een spiritueel concept of voor beide of voor geen van beide. Dit is in de menselijke wereldbevolking en millennialang een onderwerp van discussie en een zeer 'open-minded' variant daarvan wordt gevraagd in de discussie in de context van Nieuw Begin. Ik hoop dat ik hiermee alvast een beetje duidelijkheid over de bedoeling/insteek van de projecten van Nieuw Begin en deze wiki heb kunnen scheppen. 

Alvast bedankt voor de medewerking en het meedenken,

Iscool (op NBt 1-0-0)


Vertalingen

Engels

Wiki-inhoud is beschikbaar onder CC-BY-SA tenzij anders vermeld.