Nieuw Begin wiki
Advertisement

Iscool Iscool 26 apr 2020
0

NBt 18-24-0: Welke houding moeten we in deze tijd aannemen?

Beste wikigebruikers,

We zijn de laatste maanden in een nieuwe tijd beland. Ik heb hier al een tijd niet meer geschreven en de wereld is in de tussentijd toch wel wat veranderd. Het nieuws werd de afgelopen tijd gedomineerd door headlines over een nieuw coronavirus, het SARS-CoV-2-virus, in wat men een coronacrisis is gaan noemen. Ondertussen begint men een beetje te wennen aan de nieuwe situatie waarin alles wat meer op een afstand gebeurt en probeert men wat te maken van het heden en weer voorzichtig vooruit te kijken.

De filosofen, psychologen en recensenten van het nieuws hebben een drukke tijd om alle maatschappelijke thema's te beschouwen, ook die van de langere termijn zoals de milieuproblemen, duurzaamheid en het klimaat en natuurlijk …

Read Full Post
Iscool Iscool 28 okt 2019
0

NBt 12-17-0: Toekomstperspectieven voor de mensheid

Beste wikgebruikers,

Ik heb de afgelopen maanden het boek Homo Deus van Yuval Noah Harari gelezen, een boek dat veel informatie biedt over hoe de mensheid de status en macht die het nu heeft, heeft kunnen bereiken en wat de mogelijkheden en bedreigingen voor de toekomst zijn. De auteur zegt er expliciet bij dat de scenario's die in het boek worden voorgesteld en onderzocht hypothetisch zijn en dat er mogelijk nog andere scenario's zouden kunnen ontstaan in de toekomst en dat het niet te voorspellen welk scenario werkelijkheid wordt. Maar dit boek heeft wel nuttige informatie en inzichten te bieden. 

Het boek begint ermee dat nu de mensheid eenmaal het ontwikkelingsniveau heeft bereikt dat het nu heeft, men de behoefte heeft om zich nog verder …

Read Full Post
Iscool Iscool 22 mei 2019
0

NBt 4-11-0: De evolutie van de taal en de samenleving

Beste wikigebruikers,

Mijn zoektocht naar nieuwe informatiebronnen voor de informatievoorziening van de projecten van Nieuw Begin heeft door persoonlijke omstandigheden van mijn kant vertraging opgelopen. Desondanks probeer ik nog altijd tijd te maken voor inspiratie voor discussies op deze wiki en elders. Ik heb deze keer een boek, eigenlijk een bundel van wetenschappelijke onderzoeken en theorieën, gevonden en daarin worden theoretische kaders en toepassingen genoemd betreffende de evolutie van menselijke samenleving in samenhang met de evolutie van de talen. Daarnaast is er een los wetenschappelijk onderzoek over lexicale groei in het verband van entropie, waarin ook de omgekeerd evenredige groei van het netwerk en de taal worden genoemd…

Read Full Post
Iscool Iscool 10 feb 2019
0

NBt 2-7-0: Hoe werkt democratisch activisme in de praktijk?

Beste wikigebruikers,

Ik blijf mij inlezen in de diverse aspecten die relevant zijn voor democratisch activisme, dit ter inspiratie en informatie voor de projecten van Nieuw Begin. Een belangrijke bron hiervoor is het boek Why Democracy Is Oppositional van John Medearis, relevant voor deze discussie lijken hoofdstuk 3 over vervreemding (Onder de naam A Contemporary Theory of Alienation- waarbij alienation de technische Engelse term is voor vervreemding: dominantie, intimidatie, onderdrukking en uitbuiting) en hoofdstuk 4 over oppositionele democratie (Onder de naam Oppositional Democracy over wat democratische actoren kunnen doen om oppositie te bieden ten overstaan van de sociale/politieke/economische structuren die een systeem gekenmerkt doo…

Read Full Post
Iscool Iscool 26 jan 2019
0

NBt 12-6-0: Laat je inspireren door ideeën van anderen over verandering

Beste wikigebruikers,

In de actualiteit heeft zich een bemerkenswaardige opwelling voorgedaan onder jongeren wereldwijd: ze zijn gaan staken voor het klimaat onder schooltijd. Dit is vooral tot stand gekomen in navolging van een initiatief van de Zweedse scholiere en activiste Greta Thunberg, die vooral bekend werd om haar stakingsacties voor het Zweedse parlement omwille van het gebrek aan actie van politici op het gebied van klimaatmaatregelen en haar uitspraken nadien. Dit is een manier waarbij de huidige jongere generatie zich kan laten gelden, in een poging de politiek te beïnvloeden in een situatie waarin de politici zelf ogenschijnlijk weinig tot niets ondernemen voor de (goede) toekomst. Dit is één mogelijke wijze om je te laten gel…

Read Full Post
Iscool Iscool 15 jan 2019
0

NBt 1-6-0: Stephen Hawkings visie op het heden en de toekomst

Beste wikigebruikers,

Ik heb de laatste weken gelezen in het laatste boek van de in 2018 (Gregoriaanse kalender) overleden kosmoloog Stephen Hawking, Brief Answers to the Big Questions. In dit boek bundelt Hawking postuum zijn antwoorden op 10 grote vragen: Is er een God?; Hoe is het allemaal begonnen?; Kunnen we de toekomst voorspellen?; Wat is er binnenin een zwart gat?; Is er ander intelligent leven in het universum?; Zal kunstmatige intelligentie slimmer worden dan wij?; Hoe geven we de toekomst vorm?; Zullen we op Aarde overleven?; Moeten we de ruimte koloniseren? en Is tijdreizen mogelijk? Daarnaast in het kort bij de introductie en door het boek heen, wordt het verhaal van Hawkings leven geschetst met een belangrijke rol voor zijn progr…

Read Full Post
Iscool Iscool 30 okt 2018
0

NBt 24-2-0: De tegenstellingen van de democratische theorie

Beste wikigebruikers,

Het is alweer tijd voor het centraal stellen van het volgende onderwerp: theorieën over democratie en de noodzakelijke tegenstellingen daarin. In het boek Why Democracy Is Oppositional van John Medearis geeft hij redenen om de democratie als een voortdurende strijd tussen de democratiserende krachten in de samenlevingen en belangengroepen die de neiging hebben weg te drijven van een democratische notie en ook democratische -voornamelijk in de zin van gemarginaliseerde groepen die hierin een stem hebben of bewegingen die daarnaar streven- besluitvorming te beschouwen. Dit valt uiteen in twee hoofdstromingen: een stroming die inderdaad gemarginaliseerde groepen wil betrekken en helpen zich te verzetten tegen de hoofdricht…

Read Full Post
Iscool Iscool 29 okt 2018
0

NBt 23-2-0: De filosofie van het humanisme en de Verlichting

Beste wikigebruikers,

Een nieuwe gedachtenstroom is mij ingegeven en deze keer ben ik daarop ingesprongen door details over het humanisme en gevolgen die dat heeft voor de metafysische beoordeling van de natuur te bestuderen. Ik stuitte hierbij na enige bestudering van vooral de geschiedenis van het rationalisme, dat deels verenigbaar is met empirisme en er grotendeels mee in tegenspraak is, omdat het ene vooral over het gebruik van het verstand en de rede gaat en de andere over het afleiden van informatie (en uiteindelijk kennis) uit de waarneming, op de filosofie van Immanuel Kant. Hierin kwam ik vooral door de ingeving dat alles van het verstand beredeneerd aan de natuur eigen is en dat bij het bestaan van een 'bovennatuurlijke' kracht/G…

Read Full Post
Iscool Iscool 21 okt 2018
0

NBt 15-2-0: Onderscheid de utopie van het moeilijk realiseerbare

Beste wikigebruikers,

Ik heb discussies doorgelezen, video's bekeken, aan discussies bijgedragen en boeken gelezen. Ik heb de laatste dagen gelezen in het boek Utopia for Realists And How We Can Get There van Rutger Bregman. Ik heb daarnaast video's bekeken die gerelateerd zijn aan dit boek en dit blijken vooral video's met interviews met Bregman te zijn waarin hij een universeel basisinkomen ('UBI') verdedigt. In zijn boek daarentegen is dit een van de onderwerpen, het gaat er hem meer om dat wij het hebben van utopische ideeën niet moeten afschrijven. Dat de huidige westerse wereld veel op een luilekkerland lijkt met weinig dromen of gewaagde toekomstvisies. Als we een betere wereld willen, moeten we deze toekomstvisies toestaan en moeten …

Read Full Post
Iscool Iscool 29 sep 2018
0

NBt 18-1-0: Bedenk wat de mensheid kan doen in de huidige wereld

Beste wikigebruikers,

Ik blijf stuiten op interessante ontdekkingen zoals nieuwe bronnen, recentelijk drie boeken. Ik ben al begonnen met één en dat is Ecologica: waarom verkleining van de menselijke impact op de biosfeer moeilijk maar onvermijdelijk is van Hans Meek. Dat is een boek dat de biologisch-ecologische geschiedenis van het leven op aarde, de mens als homo sapiens en de moderne mens in relatie tot de ecologie en de economie bespreekt. Daarnaast zou hij ook de problemen die de menselijke invloed op ecosystemen en ecologische systemen in het algemeen veroorzaakt, geven en mogelijke handelswijzen en oplossingen aanreiken, maar zover in het boek ben ik nog niet, dus daar ga ik verder nu niets over zeggen en dat lees ik nog wel. Als je …

Read Full Post
Iscool Iscool 22 sep 2018
0

NBt 11-1-0: Beschouw de mogelijkheden eens goed

Beste wikigebruikers,

Zoals als jullie merken, ben ik de laatste tijd weinig actief op de wiki's over Nieuw Begin. Dit heeft als belangrijkste reden dat ik me op andere zaken in mijn eigen dagelijkse leven heb gericht en het internet vooral heb benut voor het zoeken naar (andere) informatiebronnen. Zo ben ik de laatste dagen weer op een aantal schatten van infomatie over uiteenlopende onderwerpen gestuit. Één daarvan was een video vandaag over innovatieve oplossingen van het milieu- en consumptieprobleem en vooral de menselijke verhouding tot de natuur. Ik houd jullie graag geregeld op de hoogte van de stand van zaken van mijn (persoonlijke) projecten die relevant zijn voor de projecten van Nieuw Begin, maar ik weet ook dat het veel extra w…

Read Full Post
Iscool Iscool 12 sep 2018
0

NBt 1-1-0: Een praktische gids tot vertalen

Beste wikigebruikers,

Ik bedacht me opeens dat het wel handig voor jullie zou kunnen zijn als ik mijn procedures voor het vertalen van wikipagina's van Nieuw Begin wiki naar andere taalversies een keer deel. Ik heb namelijk vier andere taalversies (Deens, Duits, Engels en Frans) aangemaakt en die zelf bewerkt, voornamelijk door bestaande pagina's op de Nederlandse versie te vertalen. Voor het vertalen naar deze wiki's heb ik geregeld de volgende bronnen geraadpleegd:

  • www.ordnet.dk (Den Danske Ordbog, Deens woordenboek)
  • translate.google.com
  • www.mijnwoordenboek.nl (beschikbaar voor Duits, Engels en Frans, daarnaast ook voor het Spaans)
  • nl.wiktionary.org (Nederlands WikiWoordenboek)
  • da.wiktionary.org (Deens WikiWoordenboek)
  • de.wiktionary.org (Duits …
Read Full Post
Iscool Iscool 9 sep 2018
0

NBt 23-0-0: Blijf eropuit gaan

Beste wikigebruikers,

Om het leven op verschillende manieren te ervaren, moet je die ervaringen zelf ook opzoeken. Door bijvoorbeeld een reis(je) te maken, in de buurt, in eigen land of in het buitenland, blijf je in contact met mensen en de wereld en kom je tot nieuwe ervaringen. Dit blijven doen en blijven zoeken naar nieuwe ervaringen leidt ertoe dat je je kennis over de wereld vergroot en herinneringen creëert waar je motivatie en geluk/tevredenheid uit kan putten. Vertellen uit eigen ervaringen kan leiden tot een band met mensen die dit verhaal een keer van je hebben aangehoord, maar ook hier geldt, als je het zelf opzoekt, werkt het beter. Door bijvoorbeeld (informatie over) de omgeving in je opnemen en een praatje te maken met mensen…

Read Full Post
Iscool Iscool 6 sep 2018
0

NBt 20-0-0: Blijf zoeken naar doelen

Beste wikigebruikers,

Zoals jullie misschien al gemerkt hebben, was ik een paar dagen inactief. Dit was omdat ik aan andere zaken in mijn dagelijks leven prioriteit gaf. Je kan om door te leven niet iedere dag met een project als Nieuw Begin bezig zijn en in ieder geval niet altijd zeer actief. Daarom is het ook handig om langetermijndoelen te stellen, zodat je op een moment dat je er tijd voor en behoefte aan hebt, het weer op kan pakken. Door ook af en toe afleiding te hebben van het je bezighouden met problemen in de wereld of de maatschappij, kan je met meer energie en gedrevenheid verdergaan met de projecten. Maak het je af en toe gemakkelijk en zet de zaken even van je af, als je te weinig motivatie of inspiratie hebt of denkt andere …

Read Full Post
Iscool Iscool 2 sep 2018
0

NBt 16-0-0: Niet elke dag is de beste dag

Beste wikigebruikers,

Gisteren was ik van plan om na een dag afwezigheid deze blog te gaan schrijven, maar toen kwam er iets tussen. Eergisteren heb ik deze blog bewust overgeslagen, omdat ik geen enkele inspiratie meer had voor een onderwerp om over te schrijven in deze blog. Dit is in het leven ook zo, niet elke dag is de beste dag, je hebt ook wel eens een slechte dag, zoals eergisteren op het gebied van inspiratie. Zo zullen we ook in de loop van tijd geregeld terugslagen en tegenslagen meemaken als we onze doelen proberen voort te zetten. Vooral als je in discussies mensen echt wil overtuigen of tot actie wil overgaan, zul je obstakels moeten overwinnen. Ik houd me ondertussen ook met andere dingen dan Nieuw Begin bezig, ik probeer bij…

Read Full Post
Iscool Iscool 30 aug 2018
0

NBt 13-0-0: Gebruik je talenten goed

Beste wikigebruikers,

Om iets te vinden wat je met je leven kan doen en hoe je van nut kan zijn in het grotere geheel, kun je op zoek gaan naar je talenten. Als je die nog niet kent, is het komende tijd een goede tijd om die te gaan ontdekken. Als je weet hoe je je talenten moet gebruiken, kan het jou en anderen veel opleveren en heb je iets om na te streven. Maar weet je dat niet, dan kan je talent een zwakte in plaats van een sterkte worden. Sta het dan ook niet toe dat andere mensen misbruik maken van je talenten, bijvoorbeeld door je te laten overwerken. Waar je anderen van nut kan zijn, mogen ze zeker gebruik maken van je talenten en mogelijkheden en je mag in die context de mogelijkheden en talenten van anderen ook gebruiken. Het late…

Read Full Post
Iscool Iscool 29 aug 2018
0

NBt 12-0-0: Leer van het verleden, maar denk ook aan de toekomst

Beste wikigebruikers,

De geschiedenislessen die men op school en in het dagelijks leven heeft gehad, zijn het waard om te overdenken. Als deze gebeurtenissen juist geordend worden (in categorieën) en gecombineerd worden met directe gevolgen en gevolgen die het uiteindelijk op het ontstaan van de huidige situaties heeft gehad, dan zijn ze het leren waard. Het helpt om je dingen die (nu) gebeuren te realiseren en die te zien in het historische verband waaruit ze zijn ontwikkeld. Het denken in wenselijkheden en mogelijkheden heeft ook zijn plaats in discussies over de invulling van het heden en een nabije toekomst, maar het soort realisme en de rationalisatie dat geschiedenislessen bieden, is nodig om te realiseren welke gevolgen een actie kan…

Read Full Post
Iscool Iscool 28 aug 2018
0

NBt 11-0-0: Blijf genieten, maar ook nadenken

Beste wikigebruikers,

Een belangrijk onderdeel van je geluk vinden is van dingen die je tegenkomt genieten. Genieten van de omgeving als je onderweg bent, je verbazen over hoe simpel, maar ook hoe spannend het leven zijn kan. Daar kun je over nadenken of je het leven met het moment en het ervaren. Hoe je er ook mee omgaat, blijf tussendoor steeds nadenken of deze dingen je voldoende tevreden stellen of dat je liever een andere leefomgeving zou hebben. Het redeneren en bij jezelf nagaan wat je van de dingen vindt en hoe je verder wil, wat je wel en niet ziet zitten aan je mogelijke toekomst is een belangrijk onderdeel hiervan. Dit kan over van alles gaan, van een invulling van een baan of een gezinsleven tot de omgevingen waarin je wel oud z…

Read Full Post
Iscool Iscool 27 aug 2018
0

NBt 10-0-0: Verspreid de boodschap verder

Beste wikigebruikers,

Vandaag is er een vierde taalversie, de Franse, bijgekomen en dit is een goede stap in de richting van het wereldwijd kenbaar maken van de boodschap van Nieuw Begin. Dat de wereld een nieuwe start nodig heeft, wordt bij steeds meer mensen bekend en dat leidt hopelijk ook tot een grote deelname aan discussies over de huidige maatschappijen en leefwijzen en tot oplossingen en projecten zoals die ook op Nieuw Begin wiki te vinden zijn. Het uiteindelijke doel is nog niet bekend, juist omdat dit project een platform van open discussie is met projecten die als oplossing kunnen dienen voor bestaande wereldproblemen of zaken waarover je ontevreden kan zijn in deze wereld. Het toekomstige verloop is mij ook niet bekend, maar al…

Read Full Post
Iscool Iscool 26 aug 2018
0

NBt 9-0-0: Verander de wereld, begin bij jezelf

Beste wikigebruikers,

Zoals jullie wel gemerkt hebben, heb ik het regelmatig over plannen en projecten. Hiervan is ook het de bedoeling dat ze uitvoerbaar zijn en misschien een verschil maken. Hiervoor hebben we overleg en discussie nodig en elkaars deelname, omdat mensen zelf met ideeën en pogingen moeten komen om iets aan de wereld te veranderen. De projecten breiden zich uit in aantal en in talen (de ;en) en dus in publiek en binnen een korte tijd komen de voorgestelde initiatieven waarschijnlijk tot uitvoering of worden ze onderdeel van een groter plan voor de lange termijn. Houd daarvoor deze blog, blogs op andere taalversies en de verschillende projecten in de gaten. Het doorzetten van eigen initiatieven en meehelpen aan het bedenken …

Read Full Post
Iscool Iscool 25 aug 2018
0

NBt 8-0-0: Over realisme en andere taalversies

Beste wikigebruikers,

Vandaag is er een Duitse taalversie bijgekomen, als eerste nieuwe taalversie om een internationaler publiek voor de projecten van Nieuw Begin te bereiken. De volgende verwachte taalversie is de Engelse en daarna kan ik of één van jullie nog allerlei andere taalversies toevoegen. Daarnaast heb ik het in beschrijvingen over discussie op deze wiki en over Nieuw Begin vaak over realisme, daarmee bedoel ik voornamelijk dat het zoeken naar oplossingen voor de praktijk ook echt mogelijk en uitvoerbaar moeten zijn in de praktijk. Daarnaast in een meer filosofische zin, het standpunt dat er meer in de werkelijkheid bestaat dan alleen menselijke waarnemingen, hoewel wetenschap zich ook bedient van antirealisme door ervan uit te …

Read Full Post
Iscool Iscool 24 aug 2018
0

NBt 7-0-0: Denk in wereldproblemen en -oplossingen

Beste wikigebruikers,

Omdat ik bij het oprichten van Nieuw Begin wiki expliciet heb voorgesteld dat een doel van Nieuw Begin is om de wereldbevolking een nieuwe start te geven, vraag ik bij dezen ook medewerking in discussies die dieper gaan dan één project. Dit kunnen we op deze wiki doen door bijvoorbeeld op Overleg Project:Gebruikersportaal een discussie te starten en te onderhouden. We kunnen geconstateerde problemen in de wereld of met de wereld en zijn (menselijke) bevolking opdelen in verschillende terreinen en vraagstukken en vervolgens verbanden leggen tussen deze zaken. Economische, politieke, maatschappelijke, milieutechnische, medische en infrastructurele problemen, de grote thema's die spelen in de wereld, kunnen geïdentificeerd …

Read Full Post
Iscool Iscool 23 aug 2018
0

NBt 6-0-0: Motiveer andere mensen om mee te doen

Beste wikigebruikers,

Omdat we moeten groeien, stel ik voor dat je andere mensen uit je omgeving over Nieuw Begin wiki vertelt of ze de wiki laat zien. Als meer mensen gemotiveerd worden tot deelname aan projecten zoals die van Nieuw Begin, maken we meer kans om iets te realiseren. Het levert nieuwe ideeën op en het heeft de potentie een uitgebreidere en verdergaande discussie te voeren, die misschien gaat leiden tot een openlijke discussie over de moderne samenlevingen en hun leefwijzen. Daarnaast is er veel individuele ruimte tot voorbereidingen voor acties, zoals jezelf in conditie houden voor een eventuele toekomstige confrontatie. Kritisch, niet direct sceptisch, kijken naar zaken die zich afspelen in de huidige wereld en hoe deze door…

Read Full Post
Iscool Iscool 22 aug 2018
0

NBt 5-0-0: Ga op zoek naar factoren van geluk in de huidige wereld

Beste wikigebruikers,

Omdat we nog wel even te leven hebben in de huidige wereld, in de huidige leefwijzen en maatschappijen, moeten we om ons er doorheen te slepen, vormen van afleiding of bezigheden hebben. Tussen de tijden door dat we experimenteren met alternatieven of bezig zijn met projecten en discussies op deze wiki, moeten we factoren zoeken die ons tevreden kunnen houden in de huidige situaties. Het zoeken van een hobby, vaak een sport of een andere uitlaatklep, is de gemakkelijkste optie om dat te bewerkstelligen. Ik fiets al enkele jaren heel veel en maak geregeld een wandeling in of door de omgeving om even weg te zijn van huis en andere zaken die je te veel verplichten aan een bepaalde levensstijl of een bepaald carrierepad. M…

Read Full Post
Iscool Iscool 21 aug 2018
0

NBt 4-0-0: Experimenteer met de alternatieven

Beste wikigebruikers,

De laatste tijd, sinds ik veel bezig ben geweest met kleine experimenten waar ook Nieuw Begin naar streeft, heb ik weer veel geleerd over de resultaten die te bereiken vallen als je andere leefwijzen toepast en je even terugtrekt uit de dagelijkse wereld. Kleine experimenten met het met weinig middelen een tent opzetten, een beetje jagen/verzamelen in je eigen woonplaats of omgeving of eigen alternatieve landbouw bedrijven door planten te 'oogsten' of zelf iets zaaien en allerlei andere zaken die je mate van onafhankelijkheid van het systeem op proef stellen. Ook experimenten in een andere hoek dan deze zijn natuurlijk mogelijk, maar het belangrijkste is dat het goed en nuttig voelt en je denkt dat je op die manier gel…

Read Full Post
Iscool Iscool 20 aug 2018
0

NBt 3-0-0: Geef vooral niet op, zoek naar punten waar je het systeem aan kan vallen

Beste wikigebruikers,

Gisteren heb ik het vierde project, Het vraagstuk van de vooroordelen, gelanceerd. Het herkennen, voorkomen en bestrijden van vooroordelen en generalisaties over individuen is een belangrijke taak en als men erin slaagt voorkomt het vele moeilijkheden en opent het de mogelijkheden naar vergrote openheid en objectiviteit. Het hele maatschappelijke systeem van huidige moderne maatschappijen, zoals de West-Europese, lijkt in vooroordelen zijn fundament te vinden. Veel bewuste of onbewuste beperking van de vrijheid van de individuele keuze of de vrijheid van meningsuiting en openheid lijkt ingegeven door het systeem, uiteindelijk gecontroleerd door overheden. Om dit te voorkomen en een eigen leefwijze die niet per se door …

Read Full Post
Iscool Iscool 19 aug 2018
0

NBt 2-0-0: Bloeitijd als een goede start van een lang jaar

Beste wikigebruikers,

Vandaag gaan de projecten verder waar ze gisteren begonnen zijn. Bloeitijd is de zogeheten nulde maand van het jaar in Nieuwe Begintelling en vandaag is het daarvan de tweede dag. De komende 24 dagen vallen onder deze maand en met vandaag meegerekend zijn er ook nog 874 dagen te gaan in dit jaar. We hebben dus met vandaag meegerekend 24 dagen de tijd om te laten zien dat deze maand de naam van 'goede start van het jaar' waard is door zoveel mogelijk te investeren in de projecten van Nieuw Begin. Omdat het de eerste keer is dat we ons in deze telling en deze projecten bevinden, is het voor iedereen, ook voor mij als oprichter, nog even wennen. Ik probeer zoveel mogelijk uit deze eerste dagen te halen om de projecten goe…

Read Full Post
Iscool Iscool 18 aug 2018
0

NBt 1-0-0: De eerste projecten van Nieuw Begin

Beste wikigebruikers,

Vandaag zijn de projecten van Nieuw Begin officieel van start gegaan! Om die reden heb ik drie projecten voorgesteld om mee te beginnen, die als volgt zijn genaamd: Terug naar een simpele wereld, Het zoeken naar verbindingen tussen elkaars parallelle werelden en De zoektocht naar het bestaan en de grenzen van de waarheid. Voel je vrij om deze projecten te bediscussiëren en andere voorstellen voor projecten te doen. In de sectie Inhoudelijke achtergrond heb ik uitgelegd wat de achterliggende gedachte achter het overkoepelende geheel van de projecten van Nieuw Begin is. Nu ga ik in het kort uitleggen wat mijn drie voorgestelde projecten zijn en hoe ik daartoe gekomen ben. Terug naar een simpele wereld gaat over mogelijkhed…

Read Full Post
Iscool Iscool 17 aug 2018
0

NBt 0-0-0: Nieuw Begin start morgen

Beste wikigebruikers,

Hier voor ons staat de start van de projecten van Nieuw Begin te wachten. Nieuw Begin hanteert een eigen kalendertelling die morgen ingaat en vandaag is de overgangsdag 0-0-0. Deze telling, Nieuwe Begintelling staat beschreven in het document Besluit tot het begin der telling. Het doel van Nieuw Begin is de wereldbevolking een nieuwe start te geven door het uitwerken en daarna, in zoverre dat realistisch mogelijk is, uitvoeren van theorieën over het inrichten van de rol van het individu en het nut van het bestaan van een (ordelijke) samenleving. Het doel komt voort uit de auteurs (dus: mijn) onvrede over de huidige maatschappijen in de wereld en in het bijzonder de technologische massaconsumptiemaatschappijen en de ver…

Read Full Post

Advertisement