Nieuw Begin wiki
Advertisement

Besluit tot het begin der telling is het document dat het begin, de definitie en de invulling van een nieuwe kalendertelling Nieuwe Begintelling vastlegt. Het document is opgesteld op 17 augustus 2018 in de Gregoriaanse kalender en deze dag wordt hierin aangeduid als overgangsdag van de Gregoriaanse kalender naar Nieuwe Begintelling (NBt), met als datum 0-0-0, de onofficiële aanduiding van deze dag in NBt.

Inhoud

Het inhoudelijke document wordt hieronder in zijn geheel overgenomen:

Besluit tot het begin der telling

Op 17 augustus 2018 in de Gregoriaanse kalender is besloten om een telling te beginnen op het moment 0-0-0 (de nulde dag van de nulde maand van het nulde jaar), het feitelijke begin van deze telling valt daarom samen met 1-0-0, in de Gregoriaanse kalender 18 augustus 2018. Op deze eerste dag van de nulde maand van het nulde jaar gaat deze telling in werking treden, maar de aanzet hietoe wordt op de voorgaande dag gegeven, dat wil zeggen op de nulde dag van de nulde maand in het nulde jaar. Die dag valt uit als overgangsdag naar de nieuwe telling en zal daarom de enige nulde dag in deze telling zijn. Om verwarring met andere tellingen te voorkomen, kan de telling bij voorkeur als volgt genoteerd worden NBt 0-0-0, waarbij de eerste nul voor dag, de tweede nul voor maand en de derde nul voor jaar staat. Deze telling zal in dit verband de naam Nieuwe Begintelling, afgekort NBt, dragen. 

Besluitvorming tot invulling der telling

Er is één nulde dag en één nulde jaar, de nulde maand keert jaarlijks terug. Er zullen geen weken of weekdagen zijn. Een dag in NBt is gelijk aan een kalenderdag in de Gregoriaanse telling. Een jaar bestaat uit 875 dagen en 35 maanden, de maanden zijn gelijk verdeeld, dus iedere maand bevat 25 dagen. De dagen dragen geen namen vanwege de afwezigheid van weken of weekdagen. De maanden lopen jaarlijks van nummer 0 t/m 34 en zijn als volgt genaamd:

 • Bloeitijd (maand 0)
 • Groeitijd (maand 1)
 • Buitentijd (maand 2)
 • Wachttijd (maand 3)
 • Vraagtijd (maand 4)
 • Zoektijd (maand 5)
 • Opbrengsttijd (maand 6)
 • Handelstijd (maand 7)
 • Vrijetijd (maand 8)
 • Contacttijd (maand 9)
 • Individutijd (maand 10)
 • Opdrachttijd (maand 11)
 • Opvraagtijd (maand 12)
 • Vrijheidstijd (maand 13)
 • Opzegtijd (maand 14)
 • Doorzettijd (maand 15)
 • Verlangdetijd (maand 16)
 • Doorgeeftijd (maand 17)
 • Opgroeitijd (maand 18)
 • Nieuwheidstijd (maand 19)
 • Opgavetijd (maand 20)
 • Vredestijd (maand 21)
 • Herstarttijd (maand 22)
 • Herbrontijd (maand 23)
 • Overwinningstijd (maand 24)
 • Angstbemiddelingstijd (maand 25)
 • Krachttijd (maand 26)
 • Overblijfseltijd (maand 27)
 • Gewetenstijd (maand 28)
 • Verwarringstijd (maand 29)
 • Verdragingstijd (maand 30)
 • Lijdenstijd (maand 31)
 • Verplaatsingstijd (maand 32)
 • Oudetijd (maand 33)
 • Latetijd (maand 34)

Beschouw dit als een voorstel dat afgewezen of gewijzigd mag worden.

Advertisement